Openbare verlichting
Duurzaam en goedkoop

Bij OVEF leveren wij de volgende diensten op het gebied van Openbare Verlichting (OVL):

Onderhoud & beheer

straatlantaarn vlieland lutinelaanOVEF koopt het onderhoud en beheer van de openbare verlichting voor 12 Friese gemeenten en de provincie Fryslân in. Dit wordt gedaan door middel van twee Europese aanbestedingen. Eén voor het onderhoudscontract en één voor de beheerapplicatie. Naast het aanbesteden van het onderhoudscontract ontzorgen we de deelnemende partijen door het directie-overleg met de aannemers te voeren. En in een ambtelijk overleg dat enkele malen per jaar wordt gehouden, praten we de deelnemers bij en houden we hen op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de openbare verlichting. Daarnaast helpen wij de OVL-beheerders van gemeenten en provincie met het beheerprogramma. We voeren een aantal basistaken uit en dienen als vraagbaak en helpdesk.

Onze taak is strikt uitvoerend. We zijn expliciet geen adviesbureau of een organisatie die zich bemoeit met beleid ten aanzien van openbare verlichting. Gemeenten en provincie maken hun eigen beleid en wij ondersteunen en ontzorgen hen bij de uitvoering daarvan. Daarnaast zit onze meerwaarde er in dat wij een netwerkorganisatie zijn. Door ons werk en door de bijeenkomsten die we organiseren, zowel op uitvoerend als bestuurlijk niveau, kennen de ambtenaren van verschillende organisaties elkaar en weten ze elkaar te vinden met vragen. Dit heeft grote voordelen, omdat het beheer van de openbare verlichting binnen een organisatie vaak bij één persoon ligt en er dus geen directe collega’s zijn om advies te vragen.