Laadpalen
Een nieuwe dienst van ons!
LED-verlichting
Zuinig en doeltreffend
Openbare verlichting
Samen beheer en onderhoud uitvoeren (foto: Joachim de Ruijter)

Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (hierna: OVEF) is een privaatrechtelijk rechtsorgaan, statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden en kantoorhoudend te Sneek.

OVEF is een slagvaardige organisatie met zeer specifieke kennis en specialisme, die kwaliteit van dienstverlening en communicatie hoog in het vaandel heeft staan.

De uitvoering van het beleid is verdeeld over de diensten Openbare Verlichting (OVL),Energie en Laadinfra.

We verzorgen de inkoop van energie en de verduurzaming daarvan voor onze leden en afnemers. De leden zijn 18 Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Onze afnemers zijn een aantal Friese non-profit organisaties.

Naast de inkoop van energie beheren we de data die uit de energiemeters komt en adviseren we onze leden en afnemers hierover.

Op het gebied van openbare verlichting kopen we het beheer en onderhoud in van een kleine 100.000 lichtmasten in Friesland.

Sinds november 2021 verzorgen we het beheer van de publieke laadpalen in Friesland.

Het bedrijfsbureau wordt gevormd door vijf medewerkers; de dagelijkse leiding is in handen van de directeur.